Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 19 612 292,71 PLN.

Norway grantsW Nisku rozpoczęła się realizacja ponadczasowego projektu obejmującego swoim zakresem szeroką skalę działań w rozwoju społeczno – gospodarczym gminy. Projekt został dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Budżetu Państwa, a jego wartość opiewa na ponad 16 milionów złotych.

Norway grantsW dniu 25 stycznia 2022r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyły się warsztaty z zasad realizacji projektu pn. „ NISKO CORAZ WYŻEJ-PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W pierwszych warsztatach udział wzięli przedstawiciele Partnera projektu - Powiat Niżański oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.

Warsztaty związane były z wdrożeniem Planu Rozwoju Lokalnego oraz w zakresie Rozwoju Instytucjonalnego.

porozumienie gmina powiat 2

W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko we wtorek 7 grudnia zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą i Miastem Nisko a Powiatem Niżańskim. Umowa dotyczy realizacji trzech ważnych przedsięwzięć dofinasowanych środkami z funduszu norweskiego.

Porozumienie ma na celu wspólną realizację trzech zadań w ramach prowadzonego przez Gminę i Miasto Nisko szerszego projektu pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu Państwa. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwój Lokalny, w którym wniosek przygotowany przez Gminę Nisko został bardzo wysoko oceniony i sklasyfikowany na 9 miejscu w Polsce.

fundusz norweski czek 3Ponad 15 milionów złotych trafiło do Gminy i Miasta Nisko z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach wsparcia z Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tym samym Nisko znalazło się wśród 29. wyróżnionych średnich i małych miast z całej Polski.

fundusze ekipaDziś już wiemy, że dwuletnia praca włożona w przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu do Programu Rozwój lokalny zaowocowała sukcesem. W dniu 1 lipca z rąk Ministra Waldemara Budy i Ministra Rafała Webera Gmina i Miasto Nisko otrzymała promesę na kwotę 3 521 346,00 euro, co daje ponad 15 mln złotych na realizację przedsięwzięć z Programu Rozwój lokalny. Program finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

tokarczuk 001Dziś o ważnej historii dla lepszej przyszłości.. świadectwo życia ks. abp. Ignacego Tokarczuka. Dziękujemy za wsparcie Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, Instytut Pamięci Narodowej W Rzeszowie

Link: https://rzeszow.ipn.gov.pl/