Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Norway grants

Konferencja odbyła się 11 lutego.

W Nisku rozpoczęła się realizacja ponadczasowego projektu obejmującego swoim zakresem szeroką skalę działań w rozwoju społeczno – gospodarczym gminy. Projekt został dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Budżetu Państwa, a jego wartość opiewa na ponad 16 milionów złotych.