Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 19 612 292,71 PLN.

Adres:
Biuro Projektu:
Urząd Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Koordynator Projektu:
Krzysztof Haliniak
tel. 158415 667
Wyślij e-mail