Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Norway grants

W dniu 27 kwietnia 2022r. odbyło się spotkanie on - line z przedstawicielami miasta partnerskiego MIDT-TELEMARK. W ramach spotkania został omówiony przedmiot i zakres współpracy bilateralnej polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy i dobrych praktykach związanych z podniesieniem poziomu edukacji szkolnej dla dostosowania jej do potrzeb rynkowych i wyzwań technologicznych.

Norway grants

 

W dniu 23 marca 2022r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się spotkanie  z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi na którym przedstawiono podstawowe informacje o projekcie pn. „ NISKO CORAZ WYŻEJ-PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W pierwszych warsztatach udział wzięli przedstawiciele:

- Niżańskiego Centrum Rozwoju w Nisku,

- Niżańskiego Centrum Kultury w Nisku,

- Stowarzyszenia „Jacht Klubu” w Nisku,

 oraz przedstawiciele ROWES.

Norway grantsW Nisku rozpoczęła się realizacja ponadczasowego projektu obejmującego swoim zakresem szeroką skalę działań w rozwoju społeczno – gospodarczym gminy. Projekt został dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Budżetu Państwa, a jego wartość opiewa na ponad 16 milionów złotych.

Norway grantsW dniu 25 stycznia 2022r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyły się warsztaty z zasad realizacji projektu pn. „ NISKO CORAZ WYŻEJ-PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W pierwszych warsztatach udział wzięli przedstawiciele Partnera projektu - Powiat Niżański oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.

Warsztaty związane były z wdrożeniem Planu Rozwoju Lokalnego oraz w zakresie Rozwoju Instytucjonalnego.

porozumienie gmina powiat 2

W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko we wtorek 7 grudnia zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą i Miastem Nisko a Powiatem Niżańskim. Umowa dotyczy realizacji trzech ważnych przedsięwzięć dofinasowanych środkami z funduszu norweskiego.

Porozumienie ma na celu wspólną realizację trzech zadań w ramach prowadzonego przez Gminę i Miasto Nisko szerszego projektu pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu Państwa. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwój Lokalny, w którym wniosek przygotowany przez Gminę Nisko został bardzo wysoko oceniony i sklasyfikowany na 9 miejscu w Polsce.

fundusz norweski czek 3Ponad 15 milionów złotych trafiło do Gminy i Miasta Nisko z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach wsparcia z Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tym samym Nisko znalazło się wśród 29. wyróżnionych średnich i małych miast z całej Polski.