Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 19 612 292,71 PLN.

Wystawa multimedialnaW dniu 26 kwietnia 2024 została zawarta Umowa z firmą Deko- Bau z Lubina - wykonawcą wystawy multimedialnej w Centrum Edukacji Multimedialnej w Nisku. Wartość Umowy to 9 926 000,00 PLN. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie 49 stanowisk wystawy multimedialnej "Zalew wiedzy Podwolina" oraz wykonanie docieplenia budynku. Umowa w kwocie 8 464 475,01 PLN jest dofinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021.

 

AnkietaSzanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest określenie wpływu realizowanego projektu Gminy i Miasta Nisko pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego i konkurencyjności życia w mieście” na poziom satysfakcji z warunków i jakości życia na terenie gminy i miasta Nisko. Działania w ramach przedmiotowego projektu realizowane były w czterech obszarach tematycznych:
PRZEDSIĘBIORCZE NISKO - Nisko: miasto przyjazne przedsiębiorczości i otwarte na innowacyjne rozwiązania – rozwój przedsiębiorczości i wiarygodnego profilu miasta (smart economy).
NISKO TU MIESZKAM – TU ODPOCZYWAM - Nisko: miasto wzmacniające otwarty i integracyjny kapitał lokalnego społeczeństwa – poprawa jakości życia w mieście (smart living i smart people) oraz atrakcyjne miasto do życia – tworzenie i rozwój miejskiej oferty czasu wolnego (slow life).
Podsumowanie Spotkania Rady EksperckiejChcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania Rady Eksperckiej ds. Przedsiębiorczości, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2024 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku. To dla nas niezwykła przyjemność móc wspólnie omawiać kluczowe kwestie dotyczące rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Spotkanie okazało się niezwykle owocne i inspirujące. Poza bogatym wachlarzem prezentacji instytucji wspierających przedsiębiorczość, mieliśmy także możliwość podsumowania dotychczasowych działań oraz wypracowania planu działań na rok 2024.
Chcielibyśmy podkreślić, że spotkanie spotkało się z wyjątkowo pozytywnym przyjęciem ze strony uczestników. Oprócz interesujących prelekcji, które zostały przedstawione przez naszych gości z różnych instytucji wsparcia biznesu, wyraziliście Państwo także swoje uznanie dla dotychczasowych działań podejmowanych przez gminę w zakresie wspierania przedsiębiorców.

Debata Oksfordzka17 kwietnia 2024 roku w NCK „ Sokół” odbyła się wyjątkowa Debata Oksfordzka w ramach projektu "NISKO CORAZ WYŻEJ – PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Ta inicjatywa, wspierana przez Gminę i Miasto Nisko, ma na celu rozwój lokalny i instytucjonalny w tym regionie.
Organizatorem debaty jest Gmina i Miasto Nisko, reprezentowana przez Pana Burmistrza Waldemara Ślusarczyka oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Głównym celem tegorocznej Debaty Oksfordzkiej było prowadzenie dyskusji na temat: "Dalsza integracja europejska jest korzystna dla mieszkańców Podkarpacia (w kontekście miast Stalowej Woli i Niska)."
Dwoma drużynami, składającymi się łącznie z 8 uczniów każda, toczyła się dyskusja, prezentując argumenty za i przeciw wybranej tezie. Uczestnicy, reprezentujący szkoły Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, mieli okazję rozwijać umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, argumentacji oraz integracji społecznej.

Seminarium dla nauczycieliW dniach 19.03.2024 oraz 09.04.2024 zostało zrealizowane dwudniowe seminarium dla nauczycieli „Nowoczesne metody nauczania języków – szkoły podstawowe” organizowane w ramach projektu pn.: „NISKO CORAZ WYŻEJ – PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014- 2021. Zgodnie z założeniami projektu w seminarium uczestniczyli nauczyciele języków obcych, uczący w szkołach znajdujących się na terenie gminy Nisko. Łącznie wzięło w nim udział 24 nauczycieli.

Pierwsza część seminarium odbyła się w trybie stacjonarnym i obejmowała omówienie innowacyjnych strategii i narzędzi wspierających efektywną naukę języków obcych, jak również technik motywacyjnych oraz najnowszych technologii edukacyjnych wykorzystywanych do nauki języka.