Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Norway grants

W dniach od 2 do 3 czerwca mieliśmy przyjemność gościć w naszej gminie przedstawicieli samorządu norweskiego MIDT-TELEMARK. Wizyta związana była z przygotowaniem obu gmin do nawiązania współpracy bilateralnej w ramach realizowanego przez Gminę i Miasto Nisko projektu pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

Współpraca rozpoczęła się od spotkania obu gmin w Warszawie w trakcie konferencji organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla wszystkich miast uczestniczących w projekcie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miast polskich, norweskich i islandzkich.

Norway grants

W dniu 27 kwietnia 2022r. odbyło się spotkanie on - line z przedstawicielami miasta partnerskiego MIDT-TELEMARK. W ramach spotkania został omówiony przedmiot i zakres współpracy bilateralnej polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy i dobrych praktykach związanych z podniesieniem poziomu edukacji szkolnej dla dostosowania jej do potrzeb rynkowych i wyzwań technologicznych.

Norway grants

 

W dniu 23 marca 2022r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się spotkanie  z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi na którym przedstawiono podstawowe informacje o projekcie pn. „ NISKO CORAZ WYŻEJ-PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W pierwszych warsztatach udział wzięli przedstawiciele:

- Niżańskiego Centrum Rozwoju w Nisku,

- Niżańskiego Centrum Kultury w Nisku,

- Stowarzyszenia „Jacht Klubu” w Nisku,

 oraz przedstawiciele ROWES.

Norway grantsW Nisku rozpoczęła się realizacja ponadczasowego projektu obejmującego swoim zakresem szeroką skalę działań w rozwoju społeczno – gospodarczym gminy. Projekt został dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Budżetu Państwa, a jego wartość opiewa na ponad 16 milionów złotych.

Norway grantsW dniu 25 stycznia 2022r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyły się warsztaty z zasad realizacji projektu pn. „ NISKO CORAZ WYŻEJ-PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W pierwszych warsztatach udział wzięli przedstawiciele Partnera projektu - Powiat Niżański oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.

Warsztaty związane były z wdrożeniem Planu Rozwoju Lokalnego oraz w zakresie Rozwoju Instytucjonalnego.