Verdien av prosjektet og medfinansieringen er: : 19 612 292,71 PLN.

Norway grants

I Nisko har implementeringen av et tidløst prosjekt som dekker en stor skala av aktiviteter i den sosioøkonomiske utviklingen av kommunen startet. Prosjektet ble medfinansiert av den norske finansieringsmekanismen og statsbudsjettet, og har en verdi på over 16 millioner PLN.