Verdien av prosjektet og medfinansieringen er: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Put more information on this page.