Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Norway grants

Gmina i Miasto Nisko zrealizowała dwa przedsięwzięcia pn.: „Integracja poprzez rękodzieło” oraz „Dziedzictwo kulinarne”, które dofinansowane zostały z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Państwa. W ramach tych przedsięwzięć Gmina zakupiła i przekazała wyposażenie do prowadzenia warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych Partnerom Projektu, którymi zostały koła gospodyń wiejskich i lokalne stowarzyszenia. Otrzymany sprzęt  w postaci m.in.: podgrzewaczy, patelni, garnków, termosów, maszyn do szycia, wyrzynarek , owerloków itp.  służył będzie do tworzenie nowej oferty spędzania czasu wolnego, poprzez organizację zajęć rękodzielniczych i kulinarnych dla mieszkańców. Celem jest również promocja produktu tradycyjnego i lokalnego z terenu gminy i miasta Nisko, zarówno z zakresu rękodzieła i produktów kulinarnych. Realizacja przedsięwzięć ma stanowić ponadto formę zachowania produktów rękodzielniczych i kulinarnych dla przyszłych pokoleń mieszkańców gminy, zachowując integrację międzypokoleniową. Cel kierowany jest do mieszkańców całej gminy i miasta Nisko.

Norway grants

Dziś rozpoczynamy montaż mebli do pracowni informatycznych i językowych,które powstają w ramach projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Wyposażamy pracownie jezykowe i informatyczne, w każdej ze szkół przygotowane zostaną stanowiska dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Zaczynamy od szkoły w Zarzeczu...

 

 

 

Spotkanie przy pączku

Spotkanie „Przy pączku” skierowane do niżańskich Seniorów miało miejsce w „tłusty czwartek” 16 lutego w Zielonym Dworku w Nisku. Celem organizowanego spotkania była aktywizacja społeczna Seniorów i animacja w kierunku tworzenia wspólnych działań w ramach polityki senioralnej Gminy i Miasta Nisko.  

Organizatorami imprezy byli Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Miejska Rada Seniorów, a finansowanie pochodziło z projektu pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Norway grants

Chcesz coś zmienić, zacznij działać? zapraszamy do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nisku!??
 

Spotkanie ZMP

Dziś pracujemy nad marką Miasta?

Dzięki współpracy ze ZMP i Doradcom Jarosław Górski i Kamil Niklewicz ?

 

 

 

 

Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Nisku 1W dniu 16.01.2023r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Nisku. Wiceburmistrz Zbigniew Kotuła wręczył każdemu seniorowi akty powołania do Miejskiej Rady Seniorów wraz z gratulacjami wyboru. Na spotkaniu ustalono kluczowe funkcje w Radzie:
1. Wróbel Maria - Przewodnicząca Rady;
2. Gorczyca Jan – Wiceprzewodniczący Rady;
3. Bzdyra Zofia - Sekretarz Rady. Gratulujemy wszystkim wybranym!