Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Norway grants

 

W dniu 23 marca 2022r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się spotkanie  z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi na którym przedstawiono podstawowe informacje o projekcie pn. „ NISKO CORAZ WYŻEJ-PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W pierwszych warsztatach udział wzięli przedstawiciele:

- Niżańskiego Centrum Rozwoju w Nisku,

- Niżańskiego Centrum Kultury w Nisku,

- Stowarzyszenia „Jacht Klubu” w Nisku,

 oraz przedstawiciele ROWES.