Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Norway grants

W dniu 27 kwietnia 2022r. odbyło się spotkanie on - line z przedstawicielami miasta partnerskiego MIDT-TELEMARK. W ramach spotkania został omówiony przedmiot i zakres współpracy bilateralnej polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy i dobrych praktykach związanych z podniesieniem poziomu edukacji szkolnej dla dostosowania jej do potrzeb rynkowych i wyzwań technologicznych.

 

Spotkanie on-line z Midt-Telemark