Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Norway grants

W dniu 3 lipca na terenie kompleksu rekreacyjnego nad zalewem Podwolina dla mieszkańców naszej gminy zorganizowano imprezę pn. „LetNisko”. Impreza realizowana była w ramach projektu pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz budżetu Państwa. Impreza zorganizowana została przez dwóch Partnerów Projektu: NCK „Sokół” w Nisku oraz Stowarzyszenie Jacht Klub”. Zapraszamy do fotorelacji.

Norway grants

W dniu 27 czerwca w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu pn. „NISKO CORAZ WYŻEJ – PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Projekt realizowany jest przez Gminę i Miasto Nisko, w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. W zakresie konferencji zorganizowanej dla mieszkańców i członków Klastra Rozwoju Lokalnego pracownicy projektu przedstawili informacje o jego statusie i harmonogramie realizacji. W drugiej części konferencji zostali przedstawieni Partnerzy Projektu, z którymi Gmina i Miasto Nisko będzie współpracować. Są to m.in. Powiat Niżański, NCK „Sokół” w Nisku, organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy, a także Gmina MIDT-TELEMARK z Norwegii, z którą Nisko zawiązało umowę o wzajemnej współpracy.

Norway grants

W dniach od 2 do 3 czerwca mieliśmy przyjemność gościć w naszej gminie przedstawicieli samorządu norweskiego MIDT-TELEMARK. Wizyta związana była z przygotowaniem obu gmin do nawiązania współpracy bilateralnej w ramach realizowanego przez Gminę i Miasto Nisko projektu pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

Współpraca rozpoczęła się od spotkania obu gmin w Warszawie w trakcie konferencji organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla wszystkich miast uczestniczących w projekcie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miast polskich, norweskich i islandzkich.

Norway grants

W dniu 27 kwietnia 2022r. odbyło się spotkanie on - line z przedstawicielami miasta partnerskiego MIDT-TELEMARK. W ramach spotkania został omówiony przedmiot i zakres współpracy bilateralnej polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy i dobrych praktykach związanych z podniesieniem poziomu edukacji szkolnej dla dostosowania jej do potrzeb rynkowych i wyzwań technologicznych.

Norway grants

 

W dniu 23 marca 2022r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się spotkanie  z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi na którym przedstawiono podstawowe informacje o projekcie pn. „ NISKO CORAZ WYŻEJ-PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W pierwszych warsztatach udział wzięli przedstawiciele:

- Niżańskiego Centrum Rozwoju w Nisku,

- Niżańskiego Centrum Kultury w Nisku,

- Stowarzyszenia „Jacht Klubu” w Nisku,

 oraz przedstawiciele ROWES.