Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 19 612 292,71 PLN.

Norway grants

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko działając na podstawie § 5 ust. 1  Regulaminu Społecznej Rady ds. Dostępności, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 137/2023 z dn. 28 czerwca 2023r. ogłasza otwarty nabór na członków Społecznej Rady ds. Dostępności działającej przy Burmistrzu Gminy i Miasta Nisko.

Celem Rady jest zwiększenie świadomości na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami i promowanie działań mających na celu eliminację barier architektonicznych, komunikacyjnych i technologicznych. Powołanie Rady ma na celu zapewnienie równego dostępu do usług, infrastruktury i możliwości dla wszystkich obywateli niezależnie od ich zdolności lub niepełnosprawności. Zadaniem Rady jest pełnienie funkcji opiniodawczej i doradczej przy Burmistrzu Gminy i Miasta Nisko w zakresie spraw związanych z dostosowaniem rozwoju Gminy i Miasta Nisko oraz podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na warsztaty rysunkowe.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście” i wspófinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

wakacyjne warstaty rysowania mangi

 

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na warsztaty rysowania mangi.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście” i wspófinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

wakacyjne warstaty rysowania mangi

 

Norway grants

Umowa na budowę Centrum Edukacji Multimedialnej podpisana!
Centrum Edukacji Multimedialnej jest ważną częścią procesu edukacji uczniów i mieszkańców w kierunku nowoczesnych technologii i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Celem jest wspieranie młodych ludzi w kierunku tworzenia nowych firm i nowych miejsc pracy na terenie gminy.
a Centrum wyglądać będzie tak:
 
 

Norway grants

W Dzień Dziecka podczas wydarzenia "Miasteczko Innowacji" miało miejsce wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego "NISKO PRZYSZŁOŚCI". Nagrody wręczył Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk oraz Dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury Sokół Radosław Maziarz.
Wyniki Konkursu „Nisko przyszłości” - https://nck.nisko.pl/wyniki-konkursu-nisko-przyszlosci/
 
Wydarzenie "Miasteczko Innowacji" jest trzecią imprezą tematyczną zaplanowaną jako część przedsięwzięcia pod nazwą „Serce miasta musi bić – ożywienie rynku miejskiego i promocja lokalnych firm”.
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście” i jest wspófinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Dzień dziecka