Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na warsztaty rysunkowe.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście” i wspófinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

wakacyjne warstaty rysowania mangi