Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Wizyta 14

W dniach 7-10 listopada mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Gminy Midt – Telemark z Norwegii. Wizyta realizowana była w związku z zawartą umową partnerstwa pomiędzy naszymi gminami w ramach realizowanego projektu „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Celem nawiązanej współpracy z Gminą Midt – Telemark jest  wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w trzech obszarach współpracy:

  • Jakość i metody kształcenia w gospodarce opartej na wiedzy;
  • Wspieranie przedsiębiorczości;
  • Rozwój oferty miasta.

Pierwsza wizyta poświęcona była tematyce związanej z edukacją ukierunkowanej na kluczowe kompetencje.

Organizacja wizyty obejmowała cykl wykładów i wspólnych dyskusji oraz wizytację w lokalnych szkołach na terenie miasta. W pierwszym dniu omawiane były wyzwania związane z edukacją uczniów na poziomie szkoły średniej, połączone z wiytacją w LO w Nisku oraz w RCEZ.

W drugim dniu omawiane były zasady nowoczesnego kształcenia w edukacji podstawowej. Po cyklu dyskusji goście z Norwegii mogli zapoznać się z bazą edukacyjną na terenie miasta odwiedzając Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Nisku oraz PSP Nr 3 w Nisku.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z wizyty naszych Gości z Norwegii.

Wizyta 1 Wizyta 2 Wizyta 3 Wizyta 4 Wizyta 5 Wizyta 6 Wizyta 7 Wizyta 8 Wizyta 9 Wizyta 10 Wizyta 11 Wizyta 13 Wizyta 14 Wizyta 15 Wizyta 16 Wizyta 17 Wizyta 18 Wizyta 19 Wizyta 20 Wizyta 21 Wizyta 22 Wizyta 23 Wizyta 24 Wizyta 25 Wizyta 26 Wizyta 27 Wizyta 28 Wizyta 29 Wizyta 30 Wizyta 31 Wizyta 32 Wizyta 33 Wizyta 34 Wizyta 35 Wizyta 36 Wizyta 37 Wizyta 38 Wizyta 39 Wizyta 40 Wizyta 41 Wizyta 42 Wizyta 43 Wizyta 44 Wizyta 45 Wizyta 46 Wizyta 47 Wizyta 48 Wizyta 49 Wizyta 50 Wizyta 51 Wizyta 52 Wizyta 53Wizyta 12

Prezentacje szkół:

Prezentacja LO

Prezentacja - PSP 1 w Nisku

Prezentacja - PSP nr 3 w Nisku

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nisku

Prezentacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nisku

Prezentacja RCEZ