Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Wizyta 1

Przedstawiciele Gminy i Miasta Nisko razem z Panem Burmistrzem Waldemarem Ślusarczykiem w dniach 29 listopada – 2 grudnia 2022 r. uczestniczyli w wizycie studyjnej w Gminie Midt – Telemark w Norwegii. Wizyta organizowana była w ramach nawiązanej umowy współpracy z Partnerem Norweskim – Gminą Midt – Telemark. Wizyta była kontynuacją współpracy nawiązanej z Partnerem z Norwegii w ramach projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Pierwsza wizyta w Norwegii poświęcona była tematyce edukacji w dobie nowoczesnych technologii, ukierunkowanej na kształcenie uczniów w obszarze kompetencji kluczowych. W trakcie wizyty mieliśmy możliwość zapoznania się z lokalnym systemem kształcenia w Norwegii na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej oraz szkoły wyższej. Wizytowaliśmy szkoły w Bø – centrum gminy oraz w Gvarv, a także uniwersytet w Bø. Uniwersytet kształci studentów na kierunku „zrównoważony rozwój”, co jest obecnie bardzo popularnym kierunkiem w Norwegii.

W szkołach podstawowych w Norwegii nie ocenia się uczniów na podstawie ocen, lecz umiejętności i rozwoju, ocena jest tylko opisowa. Bardzo duży nacisk w szkołach kładziony jest na praktyczne umiejętności, dzieci korzystają z wielu pracowni praktycznych, technicznych czy kulinarnych.

Zaskakuje w szkołach norweskich cisza i spokój, na lekcjach nie obowiązują dzwonki, każda klasa pracuje w sposób indywidualny. Zaskoczeniem jest również prowadzenie dużej części zajęć na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okresie zimowym, żeby dzieci były przygotowane do niekorzystnych warunków pogodowych, jakie panują w Norwegii.

Nauczyciele w zajęciach wykorzystują wiele ciekawych rozwiązań edukacyjnych, każdy z uczniów na własne potrzeby korzysta z otrzymanego od szkoły tabletu lub laptopa (co uzależnione jest od wieku ucznia), dzieci nie muszą nosić książek do szkoły, co nie znaczy, że z książek nie korzystają. Do tego służy lokalna biblioteka, a książka papierowa również jest narzędziem edukacji.

W trakcie edukacji bardzo duży nacisk kładziony jest na edukację w kluczowych kierunkach, bardzo ważną częścią edukacji w Norwegii jest nauka języka angielskiego, lecz w systemie całkowicie odmiennym od naszego. Nauka ukierunkowana jest na komunikację, w zdecydowanie w mniejszym stopniu na klasyczną naukę słówek, gramatyki. Dzieci, poprzez komunikację uczą się języka angielskiego. Bardzo ważnym elementem jest również edukacja w obszarze przedsiębiorczości, która rozpoczyna się już od najmłodszych klas. Nauka przedsiębiorczości szeroko rozumiana, jako edukacja w kierunku pracowitości, indywidualnego rozwoju, wartości pracy i rozwijania własnych pasji.

Dziękujemy naszym Partnerom za możliwość wizyty w Norwegii, w szczególności za ich gościnność i wolę współpracy. Przed nami jeszcze wspólna wymiana doświadczeń w obszarze rozwoju edukacji na potrzeby lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenie ciekawej oferty miasta na potrzeby mieszkańców.

Zapraszamy Państwa do naszej fotorelacji z wizyty w pięknej gminie Midt – Telemark.

 

Wizyta 1 Wizyta 2 Wizyta 3 Wizyta 4 Wizyta 5 Wizyta 6 Wizyta 7 Wizyta 8 Wizyta 001 Wizyta 002 Wizyta 003 Wizyta 002 Wizyta 005 Wizyta 006 Wizyta 007 Wizyta 008 Wizyta 009 Wizyta 010 Wizyta 011 Wizyta 012 Wizyta 013 Wizyta 014 Wizyta 015 Wizyta 016 Wizyta 017 Wizyta 018 Wizyta 019 Wizyta 020 Wizyta 021 Wizyta 022 Wizyta 023 Wizyta 024 Wizyta 025 Wizyta 026 Wizyta 027 Wizyta 028 Wizyta 029 Wizyta 030 Wizyta 031 Wizyta 032 Wizyta 033 Wizyta 034 Wizyta 035 Wizyta 036 Wizyta 037 Wizyta 038 Wizyta 039 Wizyta 040 Wizyta 041 Wizyta 042 Wizyta 043 Wizyta 044 Wizyta 045 Wizyta 046 Wizyta 047 Wizyta 048 Wizyta 049 Wizyta 050 Wizyta 051 Wizyta 052 Wizyta 053 Wizyta 054 Wizyta 055 Wizyta 056 Wizyta 057 Wizyta 058 Wizyta 059 Wizyta 060 Wizyta 061 Wizyta 062 Wizyta 063 Wizyta 064 Wizyta 065 Wizyta 066