Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Na drugim spotkaniu Rady eksperckiej ds. Przedsiębiorczości rozmawialiśmy o praktykach zawodowych dla uczniów naszych szkół zawodowych z terenu Niska. W ramach projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego mamy przewidzianą organizację i finansowanie praktyk dla uczniów szkół zawodowych z terenu Niska i mieszkańców naszej gminy, którzy uczęszczają do szkół poza terenem naszego miasta.
Dodatkowo planujemy organizację we współpracy z Powiatem Niżańskim Targów Kariery, na których będzie można się zapoznać z ofertą zatrudnienia w lokalnych firmach. Na targi zapraszamy w lutym 2023 r.
W grudniu zapraszamy na II śniadanie biznesowe, na którym chcielibyśmy zaprezentować firmy działające na terenie naszej gminy.
 
Na dzisiejszym spotkaniu dodatkowo zostały zaprezentowane przez przedstawiciela BGK produkty finansowe kierowane do przedsiębiorców. Warto skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pożyczki na turystykę czy innowację. Wszelkie informacje znajdują się na stronie: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/
Podmiotami udzielającymi powyższe pożyczki są: Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, MARR, RARR oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości.
rada ekspercka przedsiebiorczy2 1 rada ekspercka przedsiebiorczy2 2 rada ekspercka przedsiebiorczy2 3 rada ekspercka przedsiebiorczy2 4 rada ekspercka przedsiebiorczy2 6 rada ekspercka przedsiebiorczy2 6