Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Norway grants


 

Zaproszenie konferencja 27.06.2022r