Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 19 612 292,71 PLN.

Norway grants


 

Zaproszenie konferencja 27.06.2022r