Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 19 612 292,71 PLN.

Norway grants

W dniu 27 czerwca w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu pn. „NISKO CORAZ WYŻEJ – PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Projekt realizowany jest przez Gminę i Miasto Nisko, w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. W zakresie konferencji zorganizowanej dla mieszkańców i członków Klastra Rozwoju Lokalnego pracownicy projektu przedstawili informacje o jego statusie i harmonogramie realizacji. W drugiej części konferencji zostali przedstawieni Partnerzy Projektu, z którymi Gmina i Miasto Nisko będzie współpracować. Są to m.in. Powiat Niżański, NCK „Sokół” w Nisku, organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy, a także Gmina MIDT-TELEMARK z Norwegii, z którą Nisko zawiązało umowę o wzajemnej współpracy.

 

konferencja inaugurująca realizację projektu 1

konferencja inaugurująca realizację projektu 2

konferencja inaugurująca realizację projektu 3

konferencja inaugurująca realizację projektu 4

konferencja inaugurująca realizację projektu 5

konferencja inaugurująca realizację projektu 6

konferencja inaugurująca realizację projektu 7

konferencja inaugurująca realizację projektu 8

konferencja inaugurująca realizację projektu 9

konferencja inaugurująca realizację projektu 10

konferencja inaugurująca realizację projektu 11