Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Senior w Internecie spotkanie 17 października 10:00-14:00