Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 19 612 292,71 PLN.

 Prezentacja