Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 19 612 292,71 PLN.

Plakat noc horrorów

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście” i wspófinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.