Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 19 612 292,71 PLN.

Norway grants

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko serdecznie zaprasza mieszkańców gminy i miasta Nisko na spotkanie animacyjne

pt. ŚWIADECTWO ŻYCIA KS. ABP. IGNACEGO TOKARCZUKA

Spotkanie odbędzie się 17 maja 2023r. o godz. 10:00 w Niżańskim Centrum Kultury Nisko,

 ul. T. Kościuszki 9

W ramach spotkania zostanie wyświetlony film pt. „Przełamać barierę strachu”,

po którym nastąpi dyskusja panelowa.

Spotkanie animacyjne plakat