Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Norway grants

Zapraszamy na wyjątkowe Niżańskie Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022. Pierwsza taka impreza w naszym mieście...a w niedzielę Kabaret Moralnego Niepokoju!
 
Niżańskie Dni Otwarte