Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Konferencja projektowa

W dniu 19 października odbyła się konferencja projektowa „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno–gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”.

 

 

 

 

 

Konferencja projektowa 001 Konferencja projektowa 002 Konferencja projektowa 003  Konferencja projektowa 005 Konferencja projektowa 006 Konferencja projektowa 004Konferencja projektowa 007 Konferencja projektowa 008