Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Rada ds. dostępności
W dniu 13 lipca 2023 zainaugurowała działalność w naszej gminie Społeczna Rada ds. Dostępności. Celem działania Rady jest wspieranie Burmistrza przy realizacji projektów zwiększających dostępność infrastruktury i usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, czy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Skład Rady tworzą:
Zdzisław Łuka
Iwona Nemeczek
Alicja Koćmirska
Renata Stankiewicz
Małgorzata Biernacka
Rafał Marchut
Stanisław Świąder
Renata Partyka

Rada na pierwszym swoim zebraniu wybrała Zarząd, do którego weszli:
Rafał Marchut - Przewodniczący
Renata Stankiewicz - Z-ca
Iwona Nemeczek - Sekretarz
Gratulujemy wyboru i życzymy dobrych projektów!

#niskocorazwyżej